PFHRT en EC-technologie

ATAG cv-ketels uit de zgn. EC-serie maken gebruik van de innovatieve PFHRT-technologie. Deze zijn namelijk voorzien van een extra -in de ketel geïntegreerde - rookgaskoeler, ook wel Economizer genoemd.

 

 


 

Het werkingsprincipe

 

Deze Economizer bevindt zich in de rookgasafvoer en maakt gebruik van de aanwezige restwarmte van de rookgassen, wanneer de cv-ketel in bedrijf is voor Warm Water maar ook voor CV. Het koude sanitaire water wordt door de RVS warmtewisselaar met restwarmte uit de rookgassen voorverwarmd, voordat het uiteindelijk door de warmwatervoorziening van de ketel op 60°C wordt gebracht. Hierdoor is er minder energie nodig om het op de juiste temperatuur te brengen.

 

De relatie met PFHRT

 

En hier wordt het verschil gemaakt!  Het gebruiken van deze (rest)warmte resulteert namelijk in een verhoging van het tapwaterrendement. En juist deze verhoging wordt in de EPG-regelgeving gewaardeerd. Dat is een belangrijk verschil ten opzichte van de oude normering.

Op deze manier maakt de geïntegreerde Economizer (EC) een verbetering van de EPC- en Energie Index mogelijk. De EC-technologie wordt toegepast in de ATAG modellen A244EC, E325ECE264EC ALEC en E325EC ALEC.

schema-combinatie

Schematische voorstelling van warmteoverdracht van de rookgasafvoer.

 

Publicatie Bureau CRG / ISSO Databank

 

De objectief goedgekeurde KwaliteitsVerklaringen, die de opwekkingsrendementen garanderen en ook gepubliceerd zijn in de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen (Bureau CRG / ISSO), tonen aan dat ATAG cv-ketels met geïntegreerde EC-technologie;

  • de beste score geven in de EPC (NEN7120-Nieuwbouw)
  • de beste score geven in de EI (ISSO82/NEN7120+NV/Renovatie & Bestaande bouw)
  • het hoogste rendement bieden op CV (Opwekkingsrendement voor verwarming icm Hoog Temperatuur opwekkers, zoals radiatoren)
  • het hoogste rendement bieden op WW (PFHRT)