PFHRT is innovatie

Voor het opwekkingsrendement van tapwatertoestellen in woningen wordt gebruik gemaakt van Kwaliteitsverklaringen, voortvloeiend uit metingen, die op hun beurt weer gebaseerd zijn op vastgestelde Normen.


 


 

 


Verklaringen worden anders gewaardeerd

Het grote verschil met de oude normering is dat de vrijgekomen (rest)warmte bij gebruik van een cv-ketel voor warm tapwaterbereiding en/of ruimteverwarming een positieve bijdrage levert aan het tapwaterrendement. Deze bijdrage werd in het recente verleden niet volledig meegenomen en ook niet gewaardeerd in de bestaande normering. Echter, de nieuwe norm houdt hier wel rekening mee en geeft een extra waardering (=rendementsverbetering) aan een aantal specifieke PFHRT-oplossingen.

huisje-groen.jpg

 

De verklaringen nader bestuderen

Normaal gesproken worden de nieuwe verklaringen automatisch opgenomen door softwarehuizen, die software leveren waarmee EPG berekeningen gemaakt worden.

 

In de praktijk zal dat niet altijd het geval zijn. Uniec2 heeft deze verklaringen wel al verwerkt in haar software. Bij E-norm wordt dit via een 'eigen verklaring' methode ingevoerd. Voor Bink en VABI is een invulinstructie beschikbaar.

De verklaringen- gebaseerd op de beschreven nieuwe regelgeving -  zijn gepubliceerd in de Bureau CRG/ISSO databank en zijn hier te downloaden >>