Wat is PFHRT?


De regelgeving voor EPG is veranderd en daarmee is de EPC aangescherpt. Dit heeft als doel het terugdringen van het energieverbruik en vermindering van de CO2 uitstoot.

 


 

 

De rol van PFHRT in de EPG (NEN 7120 + Nader Voorschrift)

 

huisje-grijs.jpg

Een belangrijke vraag is hoe u een bijdrage kunt leveren aan de verlaging van de EPC/EI-waarde van woningen.

In de EPG regelgeving is een belangrijke rol weggelegd voor tapwater en het rendement hiervan.

Hogere opwekkingsrendementen voor tapwaterbereiding zijn nodig om de nieuwe EPC norm te halen voor nieuwbouw en/of lagere EI waarde voor de bestaande bouw. Hierin speelt PFHRT een belangrijke rol.

 

 

 

Wat is nu PFHRT?

 

PFHRT staat voor Passive Flue Heat Recovery Technology. En juist bij deze innovatieve technologie staan tapwaterrendementen centraal. De Nederlandse vertaling voor PFHRT is het 'hergebruiken' van de restwarmte die vrijkomt wanneer het cv-toestel voor warm tapwaterbereiding en/of ruimteverwarming gebruikt wordt. Dit resulteert in een verhoogd opwekkingsrendement van het cv-toestel en zodoende een vermindering van het energieverbruik en CO2 reductie.

 

 

Met PFHRT wordt het gemakkelijker om te voldoen aan de nieuwe EPG regelgeving.